B Vitaminleri

Vitamin B1 – Thiamine, Vitamin B2 – Riboflavin, Vitamin B3 – Niacin (nicotinic acid)- nicotinamide – nicotinamide riboside, Vitamin B5 – Pantothenic acid, Vitamin B6 – Pyridoxine – pyridoxal – pyridoxamine, Vitamin B7 – Biotin, Vitamin B9 – Folate, Vitamin B12 – Cobalamins B vitaminleri, hücre metabolizmasında önemli rol oynayan suda çözünen bir vitamin sınıfıdır. …